Veidekke Industri Trondheim

Sluppenvegen 19, 7037 Trondheim (Trøndelag)
Er dette ditt firma?
Nå kan du enkelt oppdatere din firmainformasjon direkte på 180.no.
Er dette ditt firma?
Nå kan du enkelt oppdatere din firmainformasjon direkte på 180.no.

Distrikt Trøndelag Sør
Er organisert under Veidekke Industri AS sitt forretningsområde asfalt. Primærvirksomhet er asfaltproduksjon og utlegging, men driver også med forarbeid og brøyting. Gjennom avdelinger i Stjørdal, Trondheim og Oppdal dekker distriktet markedsområdet fra Levanger i nord til Tynset/Alvdal og Oppdal i sør.

Vis mer Distriktskontor er lokalisert på Sluppen i Trondheim. Distriktet har også kontorer på Ydstines i Stjørdal og i Moen på Oppdal.

Produksjon
Distriktet har en topp moderne asfaltfabrikk som produserer med LPG som fyring, dette minsker utslippene av klimagasser i forhold til forbrenning av for eksempel diesel. Geografisk står fabrikken på Heimdal utenfor Trondheim. Fabrikkanlegget i Trondheim har også godkjenning for mottak og mellomlagring av asfalt- og fresemasser og har mulighet for å produsere asfalt med gjenbruk.

Asfaltering
Mellom avdelingene i distriktet er det ca. 60 ansatte som håndterer alt fra små til store asfaltjobber og forarbeid tilknyttet disse.

Kunder/Jobber
Som asfaltentreprenør gjennomfører vi alle typer jobber. Fra små private gårdsplasser til store anlegg eller veilegging. Vi kan også tilby komprimering, finplanering og høvling i tilknytning til jobbene vi utfører. Distriktet har en moderne maskinpark som sammen med erfarne asfaltarbeidere og god oppfølging sørger for at vi kan garantere for jobbene vi utfører.

Distrikt Trøndelag Sør gjennomfører også mindre diverse vinterarbeid (herunder brøyting og strøing) i vintersesongen.

Laboratorium
Distriktet har eget laboratorium for kvalitetskontroll av asfalt og tilslagsmateriale som sikrer at vi produserer og leverer asfaltmasser av god kvalitet. Alle masser levert av Veidekke Industri i distriktet er typetestet og godkjent av kontrollrådet. Asfaltmassene våre er CE – merket.

Veidekke Industri Trondheim, telefonnummer:

Interne telefonnummer

Utvalgte arbeidsområder

Selskaper og personer i nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil