Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Statens Vegvesen Region Øst Oslo, telefonnummer:

Interne telefonnummer

22643073 22647239 24058000

Utvalgte arbeidsområder

ombygging av kjøretøy, omregistrering, trafikkmeldinger, turistveger, eukontroll, kjøretillatelser, eu kontroll, mistet førerkort, prøveskilter, ombygging av motorsykkel, omregistreringsavgift på kjøretøy, kontrollkort, framkommelighet, førerkort, bilskilter, dagsprøvekjennemerker, fortolle, salgsmelding, vegliste, sjåførkort, trafikksikkerhet, riksvegliste, trafikk, beltepåminner, oppkjøring, riksveglister, bilbeltepåminnerer, ulykkesstatistikk, import av kjøretøy, teoriprøvequiz, bilsertifikat, fylkesveg, reiseinformasjon, oblat, importavgift, tapt førerkort, veivesen, kollisjonstester, eu kontroll godkjenning, vegplanlegging, vegvesenet, tungbilkart, vegdrift, billappen, biltilsynet, fornye førerkort, vognkort, oppkjøring av lappen, bilskilt, vegvesen.no, energimerking, statens vegvesen, vognkortet, midlertidig førerkort, veivesenet, kjøretøykontroll, biltilsyn, oblater, kjøretøyopplysninger, kabotasje, yrkestransportloven, kjøretøyforskriften, førerkortgebyr, yrkessjåførbevis, registrere kjøretøy, transportørregister, registrering av kjøretøy, avskilte, verkstedkort, kontroller av russekjøretøy, prøveskilt, omregistrere, veginfo, registreringsavgift, cemt, sertifikat, piggdekkforbud, sykkelveger, tilhengerkalkulator, omregistreringsavgift på bil, fylkesveger, veiavgift, årsprøvekjennemerker, testestasjoner, førerprøve, fortolling, trafikkopplæring, omregistreringsavgift, kjøretips, vegvesen, veglister, verkstedgodkjenning, teoriprøve, dekkmerking, vegdirektoratet

Selskaper og personer i nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil