HM Coaching og Rådgivning

Jeg kan hjelpe med "...å sette sammen nye biter til nye helheter"
Fredriks Vei 9, 1591 Sperrebotn (VÅLER, Viken - tidl. Østfold)

Jeg er utdannet vernepleier i bunnen, med videreutdanning innen veiledning, coaching og psykisk helsearbeid. Jeg har vært så heldig at jeg har fått være med på å bygge opp flere kommunale tilbud innenfor ulike tjenester. Har etter hvert opparbeidet meg god kompetanse og en bred erfaring innen for denne type jobbing.

Vis mer Når det gjelder alle disse eksemplene har jobben gått ut på å få etablert personalgruppe, kompetanseheving ut fra de ulike problemstillingene og behovene, i tillegg til å organisere tjenestene.
Som eksempel kan nevnes

Barnebolig/ barneavlastning for funksjonshemmede barn med til dels store bistandsbehov.
Psykogeriatrisk avdeling i et nytt omsorgssenter.
Etablere funksjonelt tilbud rundt en bruker med til dels alvorlig/farlig atferdsproblematikk.
Prosjektleder for bygging og etablering av nytt tilbud med 10 leiligheter til mennesker med psykiske lidelser.
De siste ti årene har jeg jobbet innen psykisk helsetjenester, hvor det har vært ulike arbeidsoppgaver, fra organisering av tjenestetilbud - til klientkontakt og overordnet kontakt med ulike samarbeidspartnere innen denne tjenesten. Jeg har vært leder for kriseteam. Jeg har jobbet klinisk i forhold til coaching/ veiledning av langtidssykemeldte for at de skal komme seg tilbake i arbeidslivet, og med brukere i forhold til terapeutiske samtaler. Jeg har også jobbet inspektør i Arbeidstilsynet en periode. Der var jeg i psykososialt og organisatorisk nettverk , med hovedarbeidsområde innen psykososialt arbeidsmiljø, jobbet blant annet med KIA (konflikt i arbeidslivet), vold og trusler i arbeidslivet og IA - oppfølging av langtidssykemeldte og forebygging.

Coaching privat

Trenger du noen som kan hjelpe deg å rydde og sortere tanker, flytte fokus eller finne et annet perspektiv?

I coaching er vi her og nå: Hvor er du? Hvor vil du ? Hvordan skal du komme dit? Coaching er en bestemt måte å frigjøre menneskets potensial på, slik at mennesket blir i bedre stand til å utnytte egne ressurser. Coach utfordrer og støtter, for å gi coachetrygghet i seg selv til å oppdage og videreutvikle egne ressurser. Formålet med coaching er å åpne opp for muligheter. Gjennom coaching, arbeider coach og coache mot handling, utvikling og læring, nyskapning og kreativitet.

Rådgivning privat

I rådgivning er vi i samtaler der rådgiver har fagkunnskap og hjelper rådsøker på en slik måte at rådsøker får klarlagt sine problemer og konsekvenser av mulige problemløsninger på en slik måte at den rådsøkende blir i stand til selv å beslutte seg for problemløsning og handle etter det.

Karriereveiledning

Er du usikker på hva du vil og hvor du vil? Jeg kan gi deg en kombinasjon av coaching, rådgivning og veiledning. Ut fra ulike verktøy i verktøykassen kan dette hjelpe deg til å bli sikrere på veien du velger. Hvilke ressurser har du i deg, hva er din motivasjon og dine ønsker? Veiledning knyttes til handling og refleksjon over handling.

I en kombinasjon av coaching, veiledning og rådgivning får du den utfordring og støtte du trenger til lettere å sortere tanker og fokusere på handlingsalternativer og mål.

Stressmestring

Gjennom kognitiv coaching arbeider vi særlig med tanker, refleksjon og metaforer (billedlig uttrykk i overført betydning). Kognitiv betyr ”det tenkte” og i dette perspektivet står våre erfaringer sentralt. Kognitiv coaching handler mye om å bruke mentale prosesser for å reorganisere handlingsmønstrene våre og skape endrede resultater.

Kommuner har mange krav i henhold til lovverket, til å bygge ut et tilbud av tjenester til ulike grupper i samfunnet. Dette er grupper med borgere som trenger ulik grad av bistand fra det offentlige. Det kan være en stor utfordring
for de ulike kommunene å få til en god organisering av tjenester innenfor den økonomien som en kan håndtere.

Jeg har erfaring innen utbygging/ etablering av tjenestetilbud i forhold til ressurskrevende brukere i kommunene
(se noen tilbakemeldinger/henvisninger under referanser). Se under fanen om meg hvilke type etableringer jeg har vært med på. Jeg ønsker å avklare /tydliggjøre hva jeg mener med etablering av tilbud.

I etableringen ligger for hvem skal det etableres? Og hva? Hvor mange brukere skal det være for, skal det bygges
nytt eller finnes det lokaliteter som kan nyttes? Hvilke omsorgsnivå er det behov for, eventuelt gradering av omsorgsnivå når en tenker LEON prinsippet. Personaldekning – er det behov for heldøgns bemanning?
Eventuelt hvor stor tetthet personaldekning den enkelte bruker trenger, turnus og bemanningsplan, budsjett.
Med andre ord:HM Coaching og Rådgivning, telefonnummer:

Roller

Følgende roller er tilknyttet HM Coaching og Rådgivning
(klikk på en person for å se mer informasjon)
Innehaver

Kontakt

Forespørselen ble sendt Forespørselen ble ikke sendt
Her kan du enkelt sende en forespørsel til leverandøren direkte fra 180.no. Det er viktig at alle felter fylles ut slik at du er sikret raskest mulig respons. Avslutt med å klikke på Send
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA, Googles Personvernregler og Vilkår gjelder.

Interne telefonnummer

41570954

Utvalgte arbeidsområder

Selskaper og personer i nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil