Statens Vegvesen Region Midt Trondheim Kontorsted

Prinsens Gate 1, 7013 Trondheim (Trøndelag)

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Statens Vegvesen Region Midt Trondheim Kontorsted, telefonnummer:

Interne telefonnummer

73502233 73502234 73516442 73516443 73516444 73516445 73529458 73532632 73532633 73582600

Utvalgte arbeidsområder

førerkortgebyr, bilskilter, bilsertifikat, omregistreringsavgift, riksveglister, vognkort, trafikk, omregistrering, dagsprøvekjennemerker, vegvesen.no, registrering av kjøretøy, salgsmelding, vegdirektoratet, fylkesveg, kjøretøyforskriften, teoriprøvequiz, kjøretips, vegdrift, riksvegliste, kabotasje, sykkelveger, beltepåminner, yrkessjåførbevis, vegvesenet, kollisjonstester, verkstedgodkjenning, cemt, veivesen, transportørregister, trafikksikkerhet, omregistreringsavgift på kjøretøy, vognkortet, fornye førerkort, veginfo, førerkort, importavgift, eu kontroll godkjenning, oppkjøring av lappen, vegliste, førerprøve, testestasjoner, vegvesen, omregistrere, kontroller av russekjøretøy, mistet førerkort, fortolle, turistveger, ombygging av kjøretøy, biltilsynet, yrkestransportloven, midlertidig førerkort, dekkmerking, fylkesveger, veiavgift, tapt førerkort, vegplanlegging, energimerking, reiseinformasjon, bilbeltepåminnerer, ombygging av motorsykkel, kjøretøyopplysninger, avskilte, oblater, biltilsyn, sjåførkort, verkstedkort, oppkjøring, piggdekkforbud, tilhengerkalkulator, sertifikat, ulykkesstatistikk, veivesenet, bilskilt, import av kjøretøy, oblat, registreringsavgift, fortolling, omregistreringsavgift på bil, registrere kjøretøy, eu kontroll, trafikkopplæring, eukontroll, trafikkmeldinger, kjøretillatelser, prøveskilter, framkommelighet, årsprøvekjennemerker, teoriprøve, tungbilkart, kontrollkort, billappen, prøveskilt, kjøretøykontroll, statens vegvesen, veglister

Selskaper og personer i nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil