Statens Vegvesen Region Sør Tønsberg Kontorsted

Anton Jenssens Gate 5, 3125 Tønsberg (Vestfold og Telemark)

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Statens Vegvesen Region Sør Tønsberg Kontorsted, telefonnummer:

Interne telefonnummer

Utvalgte arbeidsområder

vegplanlegging, cemt, oppkjøring av lappen, transportørregister, registrere kjøretøy, trafikkopplæring, veivesenet, teoriprøvequiz, prøveskilter, fortolle, årsprøvekjennemerker, yrkessjåførbevis, omregistreringsavgift på kjøretøy, bilskilter, tungbilkart, avskilte, dagsprøvekjennemerker, midlertidig førerkort, eu kontroll godkjenning, vegliste, vegdirektoratet, kjøretøykontroll, biltilsyn, oblater, turistveger, veglister, teoriprøve, piggdekkforbud, registrering av kjøretøy, testestasjoner, tilhengerkalkulator, førerkortgebyr, vegvesenet, vegvesen, trafikkmeldinger, trafikk, billappen, yrkestransportloven, ulykkesstatistikk, beltepåminner, veivesen, omregistrere, salgsmelding, vegvesen.no, kjøretøyforskriften, statens vegvesen, veiavgift, registreringsavgift, tapt førerkort, trafikksikkerhet, fylkesveg, verkstedkort, ombygging av motorsykkel, dekkmerking, kabotasje, omregistreringsavgift, kjøretøyopplysninger, eukontroll, førerkort, bilbeltepåminnerer, oppkjøring, framkommelighet, kontrollkort, mistet førerkort, oblat, bilskilt, fortolling, prøveskilt, fornye førerkort, veginfo, energimerking, kontroller av russekjøretøy, vognkort, kollisjonstester, biltilsynet, kjøretips, sertifikat, sykkelveger, vegdrift, reiseinformasjon, riksveglister, førerprøve, bilsertifikat, omregistreringsavgift på bil, kjøretillatelser, riksvegliste, fylkesveger, sjåførkort, eu kontroll, ombygging av kjøretøy, importavgift, import av kjøretøy, vognkortet, omregistrering, verkstedgodkjenning

Selskaper og personer i nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil