Statens Vegvesen Region Nord Harstad Kontorsted

Fjordgata 5, 9405 Harstad (Troms og Finnmark)

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Statens Vegvesen Region Nord Harstad Kontorsted, telefonnummer:

Interne telefonnummer

77073050

Utvalgte arbeidsområder

fortolling, registrere kjøretøy, vegliste, tilhengerkalkulator, førerprøve, vegplanlegging, sertifikat, billappen, tapt førerkort, vegvesen, eu kontroll, veivesenet, tungbilkart, vegvesenet, fylkesveg, biltilsyn, vognkortet, kjøretøyopplysninger, kjøretøyforskriften, omregistreringsavgift, vegvesen.no, kontrollkort, veglister, fortolle, ombygging av kjøretøy, bilsertifikat, oppkjøring, trafikk, eukontroll, omregistrering, førerkort, dagsprøvekjennemerker, omregistreringsavgift på bil, riksvegliste, verkstedkort, kabotasje, avskilte, mistet førerkort, kontroller av russekjøretøy, eu kontroll godkjenning, oblat, framkommelighet, kollisjonstester, piggdekkforbud, riksveglister, bilbeltepåminnerer, cemt, teoriprøve, statens vegvesen, energimerking, oppkjøring av lappen, salgsmelding, veiavgift, bilskilter, vegdrift, registrering av kjøretøy, bilskilt, teoriprøvequiz, fylkesveger, biltilsynet, beltepåminner, vegdirektoratet, midlertidig førerkort, dekkmerking, trafikkopplæring, førerkortgebyr, yrkessjåførbevis, sjåførkort, registreringsavgift, transportørregister, prøveskilter, prøveskilt, ombygging av motorsykkel, kjøretillatelser, importavgift, import av kjøretøy, kjøretips, årsprøvekjennemerker, vognkort, sykkelveger, ulykkesstatistikk, testestasjoner, omregistrere, trafikkmeldinger, trafikksikkerhet, verkstedgodkjenning, reiseinformasjon, veivesen, yrkestransportloven, oblater, turistveger, kjøretøykontroll, veginfo, omregistreringsavgift på kjøretøy, fornye førerkort

Selskaper og personer i nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil