Statens Vegvesen Vegdirektoratet Veg og Trafikkfaglig Senter

Abels Gate 5, 7030 Trondheim (Trøndelag)

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Statens Vegvesen Vegdirektoratet Veg og Trafikkfaglig Senter, telefonnummer:

Interne telefonnummer

73954630

Utvalgte arbeidsområder

avskilte, omregistreringsavgift på kjøretøy, kabotasje, bilskilt, salgsmelding, fylkesveg, bilskilter, vegplanlegging, eu kontroll godkjenning, dekkmerking, tilhengerkalkulator, tapt førerkort, vognkortet, yrkestransportloven, trafikkmeldinger, dagsprøvekjennemerker, vegdrift, ulykkesstatistikk, vegdirektoratet, trafikk, billappen, bilbeltepåminnerer, eu kontroll, turistveger, biltilsynet, veivesen, kontrollkort, teoriprøvequiz, kjøretøyopplysninger, førerkortgebyr, registrere kjøretøy, oblater, omregistreringsavgift på bil, prøveskilter, sjåførkort, import av kjøretøy, fornye førerkort, fortolling, kollisjonstester, framkommelighet, kontroller av russekjøretøy, veiavgift, fylkesveger, testestasjoner, fortolle, veginfo, vegvesen.no, beltepåminner, eukontroll, bilsertifikat, sertifikat, ombygging av kjøretøy, vognkort, kjøretøykontroll, førerkort, transportørregister, oppkjøring, reiseinformasjon, vegliste, trafikksikkerhet, omregistrere, veivesenet, tungbilkart, statens vegvesen, oppkjøring av lappen, kjøretips, veglister, vegvesen, teoriprøve, mistet førerkort, kjøretillatelser, trafikkopplæring, registreringsavgift, ombygging av motorsykkel, verkstedgodkjenning, sykkelveger, årsprøvekjennemerker, registrering av kjøretøy, vegvesenet, riksveglister, oblat, importavgift, verkstedkort, biltilsyn, midlertidig førerkort, prøveskilt, riksvegliste, kjøretøyforskriften, omregistreringsavgift, omregistrering, førerprøve, energimerking, yrkessjåførbevis, cemt, piggdekkforbud

Selskaper og personer i nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil