Statens Vegvesen Region Sør Notodden Kontorsted

Semsvegen 42, 3676 Notodden (Vestfold og Telemark)

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Statens Vegvesen Region Sør Notodden Kontorsted, telefonnummer:

Interne telefonnummer

35025150 35025180 35025200

Utvalgte arbeidsområder

turistveger, bilsertifikat, yrkessjåførbevis, transportørregister, oblater, prøveskilt, registreringsavgift, framkommelighet, omregistrere, kabotasje, energimerking, kollisjonstester, vegdirektoratet, oppkjøring av lappen, ombygging av motorsykkel, importavgift, yrkestransportloven, sjåførkort, vognkort, vegplanlegging, vegdrift, import av kjøretøy, fortolle, biltilsynet, veivesenet, kjøretips, kjøretøyforskriften, teoriprøve, dekkmerking, biltilsyn, vegliste, kontroller av russekjøretøy, oppkjøring, vegvesenet, eu kontroll godkjenning, riksvegliste, eukontroll, midlertidig førerkort, veglister, verkstedgodkjenning, førerkort, prøveskilter, riksveglister, fylkesveger, kjøretøykontroll, bilskilter, beltepåminner, verkstedkort, piggdekkforbud, førerprøve, kjøretillatelser, ombygging av kjøretøy, fornye førerkort, tilhengerkalkulator, årsprøvekjennemerker, vognkortet, cemt, kontrollkort, avskilte, veiavgift, mistet førerkort, billappen, vegvesen.no, sykkelveger, eu kontroll, trafikkmeldinger, fortolling, kjøretøyopplysninger, førerkortgebyr, salgsmelding, omregistreringsavgift på bil, ulykkesstatistikk, vegvesen, trafikkopplæring, fylkesveg, registrere kjøretøy, tungbilkart, bilbeltepåminnerer, oblat, testestasjoner, omregistreringsavgift på kjøretøy, trafikk, tapt førerkort, registrering av kjøretøy, omregistrering, teoriprøvequiz, dagsprøvekjennemerker, sertifikat, omregistreringsavgift, statens vegvesen, bilskilt, veginfo, reiseinformasjon, trafikksikkerhet, veivesen

Selskaper og personer i nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil