Statens Vegvesen Region Vest Førde Kontorsted

Sanderplassen 6, 6800 Førde (Sunnfjord, Vestland - tidl. Førde, Sogn Og Fjordane)

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Statens Vegvesen Region Vest Førde Kontorsted, telefonnummer:

Interne telefonnummer

57654282 57654283 57654328 57655700 57656850 57659500 57676800 57681894 57681895 57720419 57724000 57827681 57889900

Utvalgte arbeidsområder

reiseinformasjon, teoriprøvequiz, dagsprøvekjennemerker, verkstedkort, transportørregister, veivesenet, ulykkesstatistikk, kjøretøyforskriften, kontrollkort, oppkjøring av lappen, førerkortgebyr, omregistreringsavgift på kjøretøy, turistveger, kontroller av russekjøretøy, riksvegliste, fylkesveger, registreringsavgift, testestasjoner, omregistreringsavgift, bilskilt, framkommelighet, vegvesen.no, dekkmerking, avskilte, fortolle, omregistrere, eukontroll, piggdekkforbud, statens vegvesen, mistet førerkort, trafikkopplæring, importavgift, salgsmelding, kjøretøyopplysninger, riksveglister, sertifikat, fortolling, vegvesen, eu kontroll godkjenning, vegliste, vognkortet, vognkort, ombygging av motorsykkel, energimerking, ombygging av kjøretøy, kjøretips, biltilsyn, vegvesenet, beltepåminner, yrkessjåførbevis, sykkelveger, kollisjonstester, trafikk, midlertidig førerkort, bilsertifikat, førerkort, eu kontroll, registrere kjøretøy, vegplanlegging, vegdrift, oblater, biltilsynet, tilhengerkalkulator, yrkestransportloven, kjøretøykontroll, trafikkmeldinger, vegdirektoratet, førerprøve, prøveskilter, trafikksikkerhet, bilskilter, tungbilkart, cemt, veglister, teoriprøve, prøveskilt, verkstedgodkjenning, registrering av kjøretøy, veiavgift, tapt førerkort, oblat, bilbeltepåminnerer, veivesen, billappen, oppkjøring, kabotasje, omregistrering, fylkesveg, veginfo, kjøretillatelser, fornye førerkort, årsprøvekjennemerker, sjåførkort, import av kjøretøy, omregistreringsavgift på bil

Selskaper og personer I nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil