Statens Vegvesen Region Øst Lillestrøm Kontorsted

Brøtergata 1, 2000 Lillestrøm (Viken)

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Statens Vegvesen Region Øst Lillestrøm Kontorsted, telefonnummer:

Interne telefonnummer

63816923

Utvalgte arbeidsområder

dekkmerking, midlertidig førerkort, reiseinformasjon, beltepåminner, kjøretøyforskriften, fornye førerkort, omregistrere, teoriprøve, veglister, turistveger, kjøretøykontroll, tungbilkart, eu kontroll godkjenning, piggdekkforbud, bilbeltepåminnerer, vegvesen, sertifikat, omregistreringsavgift på kjøretøy, omregistreringsavgift på bil, ombygging av motorsykkel, førerprøve, yrkestransportloven, årsprøvekjennemerker, avskilte, kollisjonstester, cemt, oblater, kjøretøyopplysninger, veivesenet, sjåførkort, biltilsynet, registrere kjøretøy, tilhengerkalkulator, førerkort, vognkort, registreringsavgift, prøveskilter, veiavgift, vegdrift, riksvegliste, transportørregister, vegplanlegging, billappen, sykkelveger, framkommelighet, oblat, bilskilter, kontrollkort, eu kontroll, eukontroll, tapt førerkort, kjøretips, fylkesveger, fortolle, import av kjøretøy, dagsprøvekjennemerker, førerkortgebyr, testestasjoner, registrering av kjøretøy, statens vegvesen, oppkjøring av lappen, verkstedkort, vognkortet, teoriprøvequiz, vegliste, vegvesen.no, veginfo, prøveskilt, verkstedgodkjenning, kontroller av russekjøretøy, importavgift, salgsmelding, trafikk, trafikkopplæring, trafikkmeldinger, biltilsyn, omregistrering, oppkjøring, trafikksikkerhet, energimerking, yrkessjåførbevis, mistet førerkort, ulykkesstatistikk, ombygging av kjøretøy, vegvesenet, vegdirektoratet, bilskilt, kjøretillatelser, veivesen, fylkesveg, riksveglister, fortolling, omregistreringsavgift, kabotasje, bilsertifikat

Selskaper og personer i nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil