Suldal Lensmannskontor

Sandsgaten 2, 4239 Sand (Suldal, Rogaland)

Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet er den sentrale ledelsen for politi- og lensmannsetaten.
Departementet har delegert en stor del av sitt ansvar til Politidirektoratet, som handler under justis- og beredskapsministerens konstitusjonelle ansvar. Politidirektøren er med sin ledergruppe den øverste ledelsen av etaten.

Suldal Lensmannskontor, telefonnummer:

Utvalgte arbeidsområder

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil