Statens Vegvesen Region Vest Haugesund Kontorsted

Kvaløygata 1, 5537 Haugesund (Rogaland)

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Statens Vegvesen Region Vest Haugesund Kontorsted, telefonnummer:

Interne telefonnummer

52707320

Utvalgte arbeidsområder

kjøretillatelser, yrkestransportloven, bilbeltepåminnerer, fortolling, omregistreringsavgift, årsprøvekjennemerker, vognkort, kabotasje, veiavgift, avskilte, omregistrere, kjøretøyforskriften, framkommelighet, oblat, teoriprøve, prøveskilt, transportørregister, kollisjonstester, kjøretips, vegplanlegging, kjøretøyopplysninger, sjåførkort, oblater, biltilsynet, biltilsyn, vegliste, registreringsavgift, ombygging av motorsykkel, tapt førerkort, kontroller av russekjøretøy, veivesen, fortolle, vegvesen, vegvesen.no, veivesenet, vegdrift, fylkesveger, førerkort, yrkessjåførbevis, oppkjøring av lappen, sykkelveger, registrere kjøretøy, midlertidig førerkort, veginfo, trafikkmeldinger, bilskilter, verkstedgodkjenning, veglister, vognkortet, teoriprøvequiz, cemt, omregistreringsavgift på kjøretøy, fylkesveg, reiseinformasjon, registrering av kjøretøy, turistveger, dagsprøvekjennemerker, dekkmerking, eukontroll, energimerking, sertifikat, oppkjøring, piggdekkforbud, statens vegvesen, salgsmelding, verkstedkort, tungbilkart, førerkortgebyr, omregistrering, beltepåminner, import av kjøretøy, testestasjoner, trafikk, ombygging av kjøretøy, kontrollkort, kjøretøykontroll, omregistreringsavgift på bil, eu kontroll, importavgift, prøveskilter, mistet førerkort, billappen, ulykkesstatistikk, fornye førerkort, vegvesenet, eu kontroll godkjenning, tilhengerkalkulator, riksveglister, trafikksikkerhet, riksvegliste, bilskilt, trafikkopplæring, bilsertifikat, vegdirektoratet, førerprøve

Selskaper og personer I nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil