Hytta ligger i et naturskjønt område omkranset av store fiskerike vatn. Særlig sommertid er hytta og dens nærområde et trivelig oppholdssted for barnefamilier der den ligger en times gange fra veis ende.

Vis mer Hytta ligger ved Fellvatnet i Gildeskål kommune på Sundsfjordfjellet. Området rundt og sør for Fellvatnet, helt sør til Storglomvatnet, er Skandinavias største sammenhengende karstlandskap. Et karstlandskap er et landskap bestående av kalkfjell, mer og mindre påvirket av regnvatnets naturlige innhold av karbondioksid. I tillegg til utallige fascinerende bergformasjoner og grottelignende huler, inneholder området en særdeles interessant flora og tallrike gode fiskevatn.

Hytta er på 50 kvadratmeter. Ved siden av hytta er det et uthus med do og ved. Rett nedenfor hytta er det et naust ved Stabburfjellsvatnet, med båt og kano.

TURER I OMRÅDET

Få av Bodø og Omegns Turistforenings hytter har et slikt familiehyttepotensiale som Fellvasstua. Lett adkomst og lettgått terreng, kombinert med "trollske" karstformasjoner, sjeldne blomster og attraktive fiskevatn skulle borge for vellykkede turer, også for de minste. Når det gjelder karstformasjoner, kan disse sees over store deler av fjellet, men noen konkrete tips kan være interessante å ta med seg på turen.

Dersom du kommer inn på fjellet fra Glomfjordsida, anbefaler vi deg å ta en nærmere titt på de meget utpregede formasjonene i fjellet sør for Namnlausvatnet. Og har du tid; ta også en titt på nordsida av Lille Sandvatn. Drar du lengre inn på fjellet, kan elva mellom Fiskvatnet og Saravatnet være verd et besøk, og likeledes elveutløpet fra Kråvatnet - begge viser imponerende eksempler på karstlandskap. I østenden av Fellvatnet går ruta på jordbru over utløpet av Sundvasselva.

Sør og øst for Fellvatnet (regulert) ligger en rekke fine fiskevatn som både sommer og vinter kan være vel verd et besøk. Områdene i begge ender av den T-merkede ruta bærer preg av kraftutbygging - på den annen side har gode anleggsveier gjort adkomsten til denne flotte fjellheimen adskillig enklere.

Utvalgte arbeidsområder

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil