Statens Vegvesen Region Øst Gjøvik Kontorsted

Storgata 12, 2815 Gjøvik (Innlandet)

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Statens Vegvesen Region Øst Gjøvik Kontorsted, telefonnummer:

Interne telefonnummer

61137200 61177702

Utvalgte arbeidsområder

cemt, transportørregister, bilsertifikat, fornye førerkort, verkstedkort, salgsmelding, trafikk, omregistrere, framkommelighet, statens vegvesen, billappen, yrkestransportloven, kjøretips, vegvesen.no, vegvesen, ombygging av kjøretøy, omregistreringsavgift, oppkjøring av lappen, riksveglister, ombygging av motorsykkel, ulykkesstatistikk, førerprøve, biltilsynet, trafikkopplæring, oblater, energimerking, registrering av kjøretøy, kabotasje, vegdrift, bilskilter, avskilte, tapt førerkort, oppkjøring, dagsprøvekjennemerker, import av kjøretøy, registrere kjøretøy, eu kontroll, vognkortet, førerkortgebyr, bilskilt, fylkesveger, importavgift, eu kontroll godkjenning, omregistreringsavgift på bil, veglister, kontrollkort, biltilsyn, teoriprøve, kjøretøyforskriften, prøveskilt, fortolling, yrkessjåførbevis, sertifikat, kjøretøykontroll, oblat, sjåførkort, omregistreringsavgift på kjøretøy, veiavgift, veivesen, testestasjoner, vegliste, vognkort, reiseinformasjon, tungbilkart, førerkort, trafikkmeldinger, kjøretillatelser, omregistrering, kontroller av russekjøretøy, piggdekkforbud, fylkesveg, kollisjonstester, prøveskilter, kjøretøyopplysninger, vegvesenet, dekkmerking, trafikksikkerhet, veivesenet, tilhengerkalkulator, teoriprøvequiz, årsprøvekjennemerker, registreringsavgift, bilbeltepåminnerer, beltepåminner, eukontroll, mistet førerkort, riksvegliste, midlertidig førerkort, fortolle, turistveger, vegplanlegging, veginfo, sykkelveger, vegdirektoratet, verkstedgodkjenning

Selskaper og personer I nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil