Statens Vegvesen Region Vest Bergen Kontorsted

Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen (Vestland)

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Statens Vegvesen Region Vest Bergen Kontorsted, telefonnummer:

Interne telefonnummer

55150022 55150023 55150048 55150049 55151085 55151086 55162068 55163845 55165219 55167636 55168349 55169415 55516000 55547250 55547500 55577400 55577500 55930508 55930509 55930510 55930511 55934402 55934403 55934404 55934405 55934406 55934407 55934408 55934409 55935278 56131200

Utvalgte arbeidsområder

fylkesveg, biltilsyn, oblater, tapt førerkort, fornye førerkort, yrkessjåførbevis, tungbilkart, fortolle, trafikksikkerhet, veiavgift, eu kontroll godkjenning, kollisjonstester, testestasjoner, veginfo, eukontroll, veglister, verkstedkort, omregistreringsavgift, fylkesveger, vegvesen, dagsprøvekjennemerker, prøveskilt, kontroller av russekjøretøy, kontrollkort, eu kontroll, veivesen, vognkort, sykkelveger, omregistreringsavgift på kjøretøy, vognkortet, turistveger, bilskilt, avskilte, teoriprøve, import av kjøretøy, kabotasje, oppkjøring av lappen, importavgift, mistet førerkort, cemt, riksvegliste, omregistrere, kjøretøykontroll, biltilsynet, førerprøve, statens vegvesen, prøveskilter, vegdrift, verkstedgodkjenning, registreringsavgift, registrering av kjøretøy, reiseinformasjon, fortolling, registrere kjøretøy, kjøretillatelser, kjøretøyforskriften, førerkort, framkommelighet, veivesenet, riksveglister, teoriprøvequiz, oppkjøring, oblat, omregistrering, førerkortgebyr, kjøretips, tilhengerkalkulator, sertifikat, ulykkesstatistikk, yrkestransportloven, bilskilter, omregistreringsavgift på bil, vegliste, trafikkopplæring, vegvesenet, ombygging av motorsykkel, årsprøvekjennemerker, vegplanlegging, piggdekkforbud, trafikkmeldinger, vegdirektoratet, transportørregister, bilbeltepåminnerer, salgsmelding, ombygging av kjøretøy, billappen, bilsertifikat, energimerking, vegvesen.no, beltepåminner, midlertidig førerkort, dekkmerking, trafikk, sjåførkort, kjøretøyopplysninger

Selskaper og personer i nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil