Statens Vegvesen Region Sør Drammen Kontorsted

Tollbugata 2, 3044 Drammen (Viken)

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Statens Vegvesen Region Sør Drammen Kontorsted, telefonnummer:

Interne telefonnummer

32202500 32214200 32214300 32214600 32269584 32269585 32269586 32269587 32269588 32269589 32823041 32823042 32828685 32828686 32828687 32828688 32828689 32830872 32832405

Utvalgte arbeidsområder

vegliste, fortolle, tapt førerkort, omregistrere, omregistreringsavgift på bil, mistet førerkort, importavgift, eukontroll, framkommelighet, veivesenet, ombygging av motorsykkel, eu kontroll, statens vegvesen, kollisjonstester, trafikkmeldinger, vegplanlegging, sjåførkort, omregistrering, ulykkesstatistikk, vognkort, førerprøve, vegvesen.no, kjøretøyopplysninger, prøveskilt, yrkessjåførbevis, turistveger, yrkestransportloven, transportørregister, midlertidig førerkort, ombygging av kjøretøy, førerkort, veivesen, verkstedkort, riksveglister, førerkortgebyr, energimerking, verkstedgodkjenning, oppkjøring av lappen, vegdrift, trafikk, tungbilkart, vegvesenet, testestasjoner, teoriprøvequiz, import av kjøretøy, trafikksikkerhet, kjøretøyforskriften, vognkortet, teoriprøve, salgsmelding, prøveskilter, vegdirektoratet, bilskilt, avskilte, kjøretøykontroll, beltepåminner, kjøretips, oblater, billappen, vegvesen, cemt, bilsertifikat, årsprøvekjennemerker, oblat, bilbeltepåminnerer, veiavgift, omregistreringsavgift, veglister, dagsprøvekjennemerker, tilhengerkalkulator, dekkmerking, fylkesveger, sertifikat, registreringsavgift, kjøretillatelser, omregistreringsavgift på kjøretøy, eu kontroll godkjenning, veginfo, piggdekkforbud, riksvegliste, kontroller av russekjøretøy, kontrollkort, kabotasje, fylkesveg, reiseinformasjon, sykkelveger, registrere kjøretøy, fortolling, biltilsyn, oppkjøring, bilskilter, biltilsynet, fornye førerkort, registrering av kjøretøy, trafikkopplæring

Selskaper og personer I nærheten

Send til
din mobil

Informasjonen er sendt til din mobil