Personvernerklæring for 180 Nummeropplysningen AS (180)


18.12.2019

1. OM OSS OG VÅRE TJENESTER

180 Nummeropplysningen AS (180) leverer tjenester knyttet til markedsføring, nummeropplysning, bedriftskataloger og søkbare databaser.

Vi leverer nummeropplysnings- og foretaksinformasjon gjennom våre kataloger over privatpersoner og bedrifter på 180.no samt på våre øvrige nettsteder. Vi er også utgiver av appen «180.no - Se hvem som ringer» til Android og iOS. Vår app inneholder nummeropplysning, foretaksinformasjon og varsling om telefonsalg.

For at vi skal kunne levere disse tjenestene og for at vi skal kunne oppfylle avtaler inngått med våre kunder, behandler vi personopplysninger. Nærmere beskrivelse av dette samt av dine rettigheter finner du under.

2. BEHANDLINGSANSVARLIG OG KONTAKTINFORMASJON

Behandlingsansvarlig er 180 Nummeropplysningen AS, org. nr. 987 428 317. Epost: .
Tlf: 815 50 160. Vår daglige leder er internt ansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

3. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I VÅRE KATALOGER. RESERVASJON

180 mottar nummeropplysningsinformasjon fra tilbyder av offentlig telefontjeneste med grunnlag i ekomloven § 7-4 samt ekomforskriften § 6-3. Personopplysninger i nummeropplysningsinformasjon er i henhold til ekomforskriften § 6-3 fødselsdato, personnavn, postadresse, telefonnummer samt kobling mellom person og arbeidsgiver i de tilfeller arbeidsgiver er abonnement til nummeret.

For å sørge for at opplysninger i våre kataloger er mest mulig korrekt, kvalitetskontrollere og beriker vi data i katalogene ved kontroll av opplysninger og ved innhenting av data fra Brønnøysundregistrene og fra Bisnode.

Bedrifter kan selv endre personopplysninger i våre kataloger knyttet til bedriften. Våre kunder har slik tilgang gjennom «min side»-funksjonen. Andre bedrifter kan benytte skjema publisert på våre nettsider her: registrer.

Etter ekomregelverket har du som privatperson rett til å reservere deg mot at ditt nummer, navn eller adresse levers til nummeropplysningstjenester. Dersom du ikke ønsker å være oppført hos nummeropplysningstjenester kan du kan du kontakte din telefontjenestetilbyder som har plikt til å fjerne dine opplysninger. Vi vasker jevnlig våre databaser mot telefontjenestetilbyderenes lister slik at du ved reservasjon raskt slettes i våre tjenester.

Våre tjenester inneholder også personopplysninger knyttet til enkeltpersonsforetak og bedrifter. Disse opplysningene henter vi fra Brønnøysundregistrene samt fra våre dataleverandører Bisnode, First Marketing og Easy Connect AS. Vårt rettslige grunnlag for behandling av disse opplysningene er våre berettigede interesser i å tilby katalog og databasetjenester.

Formålet med nummeropplysningstjenester og bedriftskataloger er å gjøre informasjon tilgjengelig for offentligheten. Dette formålet er tidsubegrenset. Vi vasker løpende våre databaser mot kildene personopplysningene er hentet fra for å sørge for at personopplysningene til enhver tid er oppdaterte og korrekte. Ut over dette sletter vi bare personopplysningene etter reglene i ekomregelverket eller som følge av personers krav om sletting rettet direkte til oss.

4. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM VÅRE KUNDER

Vi behandler personopplysninger om våre kunder nødvendig for å oppfylle avtaler. Vi behandler navn, kontaktinformasjon og ordrehistorikk for å kunne fakturere, følge opp fordringer, levere avtalte tjenester og for å kommunisere med våre kunder. Vi lager statistikk over søk og trafikk til våre kunders oppføringer.

Vi logger henvendelser til våre support og salgsavdelinger for å etterkomme kunders ønsker og bestillinger samt for å yte god kundeservice.

Vi gjør lydopptak av utgående telefonsamtaler fra våre salgskonsulenter. Salgskonsulenten opplyser om dette ved samtalens oppstart. Lydopptak brukes til å sikre at våre rutiner for salg, opplysninger og avtaleinngåelse blir fulgt. Rettslig grunnlag er våre berettigede interesser i kvalitetskontroll og korrekt kundebehandling samt for å fremme eller forsvare oss mot rettskrav.

Vi kredittsjekker våre kunder ved hjelp av tjenester levert av tredjepart.

Våre kunder er utelukkende bedrifter og enkeltpersonsforetak. Vi sletter kundeopplysninger og lydopptak 1 år etter at kundeforholdet har opphørt med mindre det foreligger utestående fordringer.

5. STATISTIKK, FORBEDRING AV TJENESTER, MELDINGSTJENESTE, LOKASJONSDATA MV

180 tilbyr et kontaktskjema publisert på våre nettsider, der tjenestens brukere kan kontakte bedrifter oppført i 180s kataloger. Avsenders navn, epost og telefonnummer loggføres av 180. Loggen er tilgjengelig for den enkelte bedrift. Rettslig grunnlag for loggføring er for å oppfylle avtale med kunder samt berettigede interesser i å tilby brukere en enkel kanal for kommunikasjon.

Vi behandler IP-adresser for å muliggjøre trafikk til våre tjenester og for å monitorere våre tjenester. Vi behandler også IP-adresser eller bruker cookies gjennom Google Analytics for å måle trafikk og adferd på våre nettsteder for å kunne utføre feilretting og forbedringer. Vi samlet også inn aggregerte data om hvem våre brukere er. Vi hasher IP-adresser før data behandles for å redusere personvernulempene. Rettslig grunnlag for innsamling av data for statistikk og analyseformål er våre berettigede interesser.

Ved bruk av våre tjenester kan du få spørsmål i nettleser om å aktivere lokasjonsdata for å vi skal gi deg søketreff relatert til din lokasjon. Det er frivillig for deg å akseptere forespørselen og våre tjenester fungerer fint uten din aksept av bruk av lokasjonsdata.

6. 180.NO – SE HVEM SOM RINGER APP OG OM COOKIES

180s nettjenester bruker informasjonskapsler (cookies). Nærmere informasjon finnes i vår cookieerklæring her: informasjonskapsler.

180 er utgiver av appen «180.no - Se hvem som ringer» for Android og iOS. Det er utarbeidet en egen personvernerklæring for vår app og som finnes her: personvernerklæring.

7. INFORMASJONSSIKKERHET

Vi har rutiner som sikrer at bare ansatte som trenger det, er autorisert for tilgang og endring av ulike typer personopplysningene. Vi har foretatt risikovurderinger for brudd på fortrolighet, integritet og tilgjengelighet og har valgt løsninger og samarbeidspartnere som opererer med et sikkerhetsnivå tilpasset typen og mengden personopplysninger som behandles av 180.

8. BRUK AV DATABEHANDLERE

Vi bruker databehandlere for å levere våre tjenester. For tiden er våre databehandlere norske foretak med tillegg av Google for enkelte deler av vår funksjonalitet. Hoveddelen av vår behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området. I de tilfeller underleverandører utenfor EU/EØS behandler data på vegne av 180, utgjør EU Model Clause avtaler grunnlag for overføring. Vi har inngått databehandleravtale med alle våre databehandlere og som ivaretar informasjonssikkerhet og sikrer behandling av personopplysninger i tråd med regelverket.

9. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Tjenestens formål er å publisere (utlevere) katalogdata og nummeropplysning. Vi leverer også ut logger over meldinger sendt gjennom vår meldingstjeneste til bedrifter oppført i våre kataloger.

Vi leverer ikke ut personopplysninger ut over dette, med mindre gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, ekomregelverket, gyldig myndighetspålegg eller domstol tillater oss eller pålegger oss dette.

10. DINE RETTIGHETER. INNSYN, RETTING SLETTING

Alle fysiske personer har rettigheter etter personopplysningsregelverket og GDPR og etter ekomregelverket.

Du har rett til å kreve innsyn i eller retting eller sletting av dine personopplysninger. Henvendelser om dette sendes til . Ved henvendelser om innsyn, retting, sletting, vil vi kontrollere din identitet for å hindre urettmessig utlevering av personopplysninger.

Fysiske personer har etter ekomregelverket rett til å bli slettet fra opplysningstjenester. Ønsker du å bli slettet, kan du kontakte din tilbyder av telefontjeneste som har plikt til markere deg som reservert. Vi har plikt til jevnlig å vaske våre lister mot tilbydere av telefontjenesters lister. Ditt krav om reservasjon vil medføre sletting i våre tjenester noen uker etter at du har bedt om sletting.

Du har alternativt anledning til å kontakte oss i 180 direkte for sletting fra våre nummeropplysningstjenester. Dette vil imidlertid ikke medføre at du slettes i andre aktørers opplysningstjenester.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Dette betyr likevel ikke at vi har plikt til å stanse behandlingen.

Dersom du har spørsmål eller dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med regelverket, kan du kontakte oss på .

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på www.datatilsynet.no.

11. ENDRINGER

Vi vil endre vår personvernerklæring med ujevne mellomrom basert på vår videreutvikling av tjenester og basert på endringer i regler og praksis. En oppdatert personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig på våre nettsider.