Sikker Jobb - regnskap

Tilbake til bedriftsprofil
Sikker Jobb sitt regnskap for 2019 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 1 095 med et registrert årsresultat på NOK -102 og et resultat før skatt på NOK -130. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 176 og en gjeld summert til 497.
Øvrig regnskapsinformasjon for Sikker Jobb er også tilgjengelig for 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014

Driftsinntekter (omsetning)

Resultat før skat

1
5