Stiftelsen Justismuseet Nasjonalt Museum For Politi, Rettsvesen og Kriminalomsorg - regnskap

Tilbake til bedriftsprofil
Stiftelsen Justismuseet Nasjonalt Museum For Politi, Rettsvesen og Kriminalomsorg sitt regnskap for 2020 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 6 716 med et registrert årsresultat på NOK 1 343 og et resultat før skatt på NOK 1 343. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 3 494 og en gjeld summert til 1 200.
Øvrig regnskapsinformasjon for Stiftelsen Justismuseet Nasjonalt Museum For Politi, Rettsvesen og Kriminalomsorg er også tilgjengelig for 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 /

Driftsinntekter (omsetning)

Resultat før skat

13
17