Atoq42 - regnskap

Tilbake til bedriftsprofil
Atoq42 sitt regnskap for 2021 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 1 335 med et registrert årsresultat på NOK -20 og et resultat før skatt på NOK -20. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 21 og en gjeld summert til 193.
Øvrig regnskapsinformasjon for Atoq42 er også tilgjengelig for 2020 / 2019 / 2018

Driftsinntekter (omsetning)

Resultat før skat

0
3