Krav

Betingelser for bruk av dette nettstedet:

Alt innhold er 180.no Nummeropplysningen AS sin eiendel. Enhver form for kopiering av innhold, enten manuelt eller ved programvare er forbudt uten skriftlig samtykke fra 180.no

Brukergenerert innhold er opphavsretten. 180.no kan ikke gjøres ansvarlig for brukergenerert innhold. Brukere kan ikke praktisere eller oppmuntre kriminalitet, personlige angrep eller forbrytelser. Moderator på siden forbeholder seg retten til å fjerne eller redigere innholdet dersom de bryter med vilkårene eller er irrelevant for dette nettstedet. 180.no forbeholder seg retten til å endre vilkårene til enhver tid uten å oppgi grunn.